Modern HRM?

Modern HRM?

Afgelopen weekend las ik een commerciële bijlage bij de krant die de moderne werkgever genoemd was.  De bijlage stond in het teken van modern HRM-beleid. Nu is Human Resources Management (ooit Personeelszaken geheten) een belangrijk vakgebied, ik ben de laatste om dat...
De middenmanager als tuinier

De middenmanager als tuinier

Ik heb een pruimentaart gebakken.  Wat beweegt die man, zult u zeggen: raketten op Syrië, een wereld vol vluchtelingen, en hij gaat het hebben over een pruimentaart? Ja, ik ga het hebben over een pruimentaart, en dat is niet zomaar een taart: het is mijn taart, van...

Alle neuzen dezelfde kant op?

Onlangs werd ik attent gemaakt op een artikel van Katie Bouton in de Harvard Business Review (Recruiting for Cultural Fit , juli 2015). Ze zegt daarin dat “culture fit” de lijm is die een organisatie bijeenhoudt. En dat heeft volgens haar grote consequenties voor...