De middenmanager als tuinier

De middenmanager als tuinier

Ik heb een pruimentaart gebakken.  Wat beweegt die man, zult u zeggen: raketten op Syrië, een wereld vol vluchtelingen, en hij gaat het hebben over een pruimentaart? Ja, ik ga het hebben over een pruimentaart, en dat is niet zomaar een taart: het is mijn taart, van...

Alle neuzen dezelfde kant op?

Onlangs werd ik attent gemaakt op een artikel van Katie Bouton in de Harvard Business Review (Recruiting for Cultural Fit , juli 2015). Ze zegt daarin dat “culture fit” de lijm is die een organisatie bijeenhoudt. En dat heeft volgens haar grote consequenties voor...